Main contact

Zhang Xu
Zhang Xu
Director, International Cooperation Division
National Library of China

33, Zhongguancun Nandajie St.
Beijing 100081
China

Work +(86) 10 88545073
Fax +(86) 10 68419271

www.nlc.cn

Contact

Ma Jing
Hao Jinmin
Program Officer, International Cooperation Division
National Library of China

33, Zhongguancun Nandajie St.
Beijing 100081
China

Work +(86) 10 88545785
Fax +(86) 10 68419271

www.nlc.cn